ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 29, 2009

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷತಾ....ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

-ನಿರಂಜನ್,ಉಷಾ,ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

http://sharanhampi.blogspot.com/ ಹೇಳಿದರು...

ಮಾನ್ಯರೆ, ನನಗೆ ಬ್ರೆಕ್ಟ ನ ಕತೆಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಿ ತಿಳಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮವ
ಶರಣ