ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2008

ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ


(ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಅಕ್ಷತಾಳ ಕವನ ಸಂಕಲನ `ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಆಕಾಶ ನೆಚ್ಚಿ' ದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ ಒಂದು ಕವನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ)
ಶಾಯಿಯ ಮೂಲಕ
ಮುರ್ತರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ
ನಮ್ಮ ಆಳದ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳಿಗೆ
ಕರುಳಿನ ನೋವು ಕರುಳ
ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿ
ಕೊರಳುಗಳ ಸೊಲ್ಲಿಗೆ
ಮನಮಿಡಿಯದೆ ಕಲ್ಲಾಯಿತಲ್ಲ

ಬರಹದ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆವಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿ
ಮನದಾಳದ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳಿಗೆ
ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಕುಚೋದ್ಯ ಪ್ರಚೋದನೆ
ಸಂಶಯ ಬಿತ್ತುವ ಉಳುಮೆ

ಬಲಾಢ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು
ಬಳಲಿದವರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ
ಅಕ್ಷರವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಷಾಯಿಯ
ವಿಷವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಗಾತಿ
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಂಚನೆಗೆ ಜನಪರರು
ಬೆಲೆ ತೆರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ

ನಮ್ಮ ಆಳದ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳ
ತೀರದ ದಾಹಕ್ಕೆ
ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ
ಮಾಡ ಹೊರಟಿರುವ
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಂಚನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ
ಬಿಗಿಯದಿದ್ದರೆ ಸಂಗಾತಿ
ನಾವು ಬೆತ್ತಲಾಗುವ ದಿನ
ದೂರವಿಲ್ಲ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: